سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جویای دانش را خداوند دوست می دارد و فرشتگان و پیامبران نیز دوستمی دارند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

کویر


ما از گلیم از خاک

بعد گل رو جان داد

و این شدیم

و اگر پی جان نرویم انگار که به خود گل مالیده ایم

و جان را با گل پوشانده تا.............کشتنش

چقدر از خودمونو گل مالی کردیم و تا کجا ؟ خدا کنه خفه نشده باشیمستاره ::: چهارشنبه 88/7/1::: ساعت 10:4 صبح